Vështrim mbi monografinë:”KOHA E NGRITJËS KRENARISË DHE E DHIMBJËS”- SAMI QERIMI

424

Shkruan : Mr.Xhahit Ramadani

Sami Qerimi, bartës i funksioneve më të larta në komunën e Preshevës  tri dekada;  drejtor i Stacionit të duhanit, Sekretar i Komitetit, Kryetar i Kuvendit komunal  në Preshevë, delegat i Kuvendit Federativ të Jugosllavisë, nga rajoni i Preshevës, më 22. tetor 2011 promovoi librin monografik për Preshevën ” KOHA E NGRITJËS, E KRENARISË DHE E DHIMBJËS”. Libri u botua në Prishtinë në vitin 2011. Botues autori, Lektor Prof Dr. Nebi Islami, Përgatitja kompjuterike Shefki Krasniqi. Monografia u botua në formatin  17 X 24 , ka 186. faqe, tirazhi 500 copë.

1. Sami   Qerimi, udhëheqës i Preshevës me prirje për shkrime!

Libri fillon me shugurim:”Këto fletë të shkruara për Preshevën, punën dhe jetën time ia kushtoj nipave dhe mbesave të mija dhe të gjithë të rinjve  që duan të dinë diçka më tepër për Preshevën dhe ta duan si e duam ne.”[1]

Në ballin  të librit , autori e ka vendosur  foton e nënës  fisnike  Mejrem, e cila lindi gjashtë djem, gjashtë luana, dhe dy vajza si motrat Qirazi.


[1] .S.Qerimi, KOHA E NGRITJËS,E KRENARISË DHE E DHIMBJËS, Prishtinë, 2011.f.3.

Kliko më për t’a lexuar shkrimin e plotë:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *