Unë e marr vaksinën, merre edhe ti!

Mënyra e aplikimit online

Të drejtë vaksinimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Serbisë. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që së pari të vaksinohen profesionistët shëndetësorë, duke përfshirë të gjithë stafin me arsim të lartë, me arsim të mesëm, si dhe stafin teknik, policët dhe ushtarët, arsimtarët dhe pastaj të fillohet me të gjithë popullatën. Mënyra e aplikimit është për të gjithë njësoj dhe bëhet online në faqen https://euprava.gov.rs/usluge/6224.

Ju keni mundësi të përzgjidhni vaksinën.Së pari shtypeni katrorin e gjelbër në anën e majtë të faqes POKRENI USLUGU. Pastaj klikoni në katrorin PODNESI ZAHTEV. Në vazhdim plotësoni aplikacionin, i cili vlen tash për të gjithë qytetarët e Republikës së Serbisë:

Përzgjidhni opsionin:

Shtetas i Republikës së Serbisë

Shtetas i huaj me vendbanim në Republikën e Serbisë

Shtetas i huaj pa vendbanim në Republikën e Serbisë

Në rubrikën e radhës të shënohet numri personal

Emri

Mbiemri

Adresa elektronike (e-maili)

Numri i telefonit mobil (Shëno sipas formatit 06x… pa hapësira dhe viza)

Telefonin fiks (Shëno sipas formatit 011…pa hapësira dhe viza)

Zgjidhni qytetin ku dëshironi ta merrni vaksinën.

Pastaj klikoni:

Kam interesim të marr çdo lloj vaksine, për të cilën Agjencioni për Barnadhe Pajisje Medicinale garanton siguri, efikasitet, kualitet dhe jep lejen për përdorim të vaksinës.

Kam interesim të marrvaksinën të prodhuesve të caktuar, për të cilëtAgjencioni për Barnadhe Pajisje Medicinale garanton siguri, efikasitet, kualitet dhejep lejen për përdorim të vaksinës.

Klikoni tipin e vaksinës që ju përzgjidhni:

Tipi i vaksinës

Pfizer – BioIntech

Sputnik V (Qendra për hulumtinGamaleya)

Sinopharm

AstraZeneca

Mod

A vuani nga ndonjë sëmundje specifike?

Po

Jo

Për shkaqe shëndetësore nuk mund të dilni nga shtëpia apo nga banesa?

Jo, nuk kam vështirësi të tilla

Po, nuk mund të dal nga shtëpia/banesa

Klikoni katrorin:

Nuk jam robot

Klikoni rrethin:

Pajtohem që personi i autorizuar i Institutitpër Shëndetin Publik të Serbisë “Dr. MilanJovanoviçBatut”t’i përpunojë të dhënat e lartpërmendura lidhur me vaksinimin kundër COVID-19 dhe propozon terminin dhe vendin për vaksinim.

Klikoni në katrorin e gjelbër ne të djathtë

Podnesizahtev

Ju do të njoftoheni me mesazh telefonik që aplikimi është në rregull dhe për hapat e mëtejmë do të njoftoheni me e-mail.

Shëndet!

Të dhënat janë huazuar dhe janë përkthyera nga euprava

Përgatit: Mr. Ph. Albana Dehari Islami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *