“The Future” prezenton në Bujanoc platformën U-Report të UNICEF-it (FOTO)

Organizata The Future gjatë ditës sotme realizoi prezentimin e platformës së UNICEF-it U-Report.
U-Report është platforma globale rinore e UNICEF-it, e cila i fuqizon ata të ndajnë mendime për çështjet e rëndësishme për ta dhe kështu të marrin pjesë në shoqëri.

Platforma U-Report inkurajon gjithashtu vendimmarrësit dhe organizatat që të marrin parasysh qëndrimet e të rinjve kur krijojnë programe dhe strategji.
Të rinjët u informuan mbi këtë platform, cili është qëllimi i njejtës dhe mënyrën si si bëhesh U-Reporter.
Ky ishte aktiviteti i dytë i projektit “Shprehja e nevojave të të rinjëve duke forcuar rolet dhe pozitat e përfaqsuesve të të rinjëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published.