Shtëpia e shëndetit në Bujanoc, tani ofron edhe testin serologjik për të gjithë të interesuarit që udhëtojnë jashtë vendit – ja sa kushton

Shtëpia e shëndetit në Bujanoc, përveç ofrimint të testeve antigjen, tani e tutje ofron edhe teste serologjik (igg – igm) për të gjithë të interesuarit, që udhëtojnë nëpër vende të ndryshme të Europës.

Sipas Dr.Afërdita Mustafa, testimi i pacientëve, respektivisht të interesuarve për test serologjik dhe test antigjen, bëhen çdo ditë pune në Shtëpinë e shëndetit në Bujanoc, me çmim prej 1.200 dinarëve, respektivisht 3.500 dinarë për test antigjen.

Dr.Afërdita Mustafa ka apeluar tek qytetarët që në rast të interesimit për testim, fillimisht duhet të paraqiten në mjekësinë familjare, dhe duhet të posedojnë me vete fotokpojen e letërnjoftimit apo pasaportes, si dhe fletëpagesën si dëshmi që mjetet janë bartur institucionit.

Xhirollogaria rrjedhëse e Shtëpisë së shëndetit në Bujanoc, është: 840-17750-34

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *