Për shkaqe procedurale, anulohet tenderi për rregullimin e trotuareve në Preshevë (DOKUMENT)

255

FOTO ILUSTRIM

Komuna e Preshevës në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme gnatë pandemisë Covid19, në muajin prill,  ka proceduar me tenderin për Projektin për rekonstruimin e trotuarit në vlerë 100.000.000,00 dinarë apo 851 mijë euro, pa e llogaritur TVSH-në, shkruan PreshevaPress.

Sipas një njoftimi të njërës nga kompanitë lokale në Preshevë në faqen e saj në facebook, e cila mirret me këto punë, kanë bërë të ditur anulimin e këtij tenderi, siç thot kjo kompani, Komisioni Republikan ka sjellur aktvendim me të cilën e hudhë poshtë në tërësi tenderin e theksuar të shpallur nga komuna e Preshevës.

Në vazhdim po ju sjellim njoftimin e plotë të kësaj kompanie në facebook dhe dokumentacionin e publikuar:

Njoftim !

Me 29.05.2020 në komunën e Preshevës ishte hapja e ofertës për Projektin e Rregullimit të trotuarit në Preshevë nga ish tregu i gjelbërt deri tek shkolla fillore Prof Ibrahim Kelmendi, tender i cili ishte shpallur më 07.04.2020.

Si ofertues në këtë projekt të shpallur nga komuna e Preshevës, kemi vërejtur një numër të madh të parregullsive si psh: mungon projekt-dokumentacioni,nuk është ofruar qasje në teren , paramasat dhe parallogaritë e tenderit për 1 km gjatësi me shuma marramendëse në vlerë prej 1 milion Euro me TVSH, e të cilat janë ndryshuar gjatë procedurës së tenderimit si dhe shumë parregullsi tjera, prandaj ditën e hapjes së ofertave, kemi parashtruar ankesë në Komunë, njëkohësisht në Komisionin republikan për mbrojtjen e të drejtave në procedurat e prokurimit publik.

Komisioni republikan, pasi ka konstatuar shkeljet nga komuna e Preshevës, me datë 03.07.2020 ka sjellur aktvendim në të cilin e ka miratuar ankesën tonë si të bazuar dhe të drejtë , ndërsa i njejti me datë 09.07.2020, ka sjellur aktvendim me të cilën e hudhë poshtë në tërësi tenderin e theksuar të shpallur nga komuna e Preshevës.

Në njoftimin e publikuar nga komuna e Preshevës me datë 29.05.2020, në mënyrë tendencioze dhe të paskrupullt kompania jonë është cilësuar si penguese në realizimin e këtij projekti, gjë që nuk është e vërtetë, sepse pengues, prolongues dhe fajtor jo vetëm i këtij projekti por edhe i projekteve të tjera, është vet porositësi i projekteve-Komuna, ashtu siç është konstatuar dhe po konstatohet nga Komisioni republikan për mbrojtjen e të drejtave në procedurat e prokurimit publik.

Me këto shkelje, porositësi i tenderit-Komuna, përveç që po mban peng projektet, po detyrohet të dëmshpërblej edhe shpenzimet e ankesave, deri tani dikund e 30-ta me radhë.

Më poshtë po i publikojmë edhe Aktvendimet e përmendura.

Kompania Arso-Com
Preshevë
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *