Komuna e Bujanocit përfiton 8.2 milionë dinarë nga Ministria Pa Portofol e Qeverisë së Serbisë

Komuna e Bujanocit ka përfituar 8.200.000 dinarë nga programi për mbështetje të zhvillimit për komunat e pazhvilluara (komunat të cilat bien në grupin e 4-të për kah zhvillimi), që udhlhiqet nga Ministria pa Portofol e Republikës së Serbisë.

Zyra për Zhvillim Ekonomik Lokal në konkursin e shpallur nga ministria në fjalë ka aplikuar në dy programe me dy projekte, nga të cilat në progamin 1 ka përfituar 1.200.000 dinarë për përpilimin e projekt dokumentacionit nga fusha e ndërtimit të ulët, kurse në programin 2, ka përfituar vlerën prej 7.000.000 dinarëve për projektin ‘’Avancimi i kapaciteteve për menaxhimin e mbeturinave. Ngritja e kapaciteteve për mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale me blerjen e makinerisë për pastrimin e asfaltit dhe hapësirave betonuese’’.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *