Kjo është lista e studentëve që kanë përfituar ndihmën e njëhershem financiare nga Komuna e Bujanocit për vitin 2022

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njershme financiare për studentët nga territori i Komunës së Bujanocit, ka shpall listën e stuentëve përfitues të kësaj ndihme.

Sipas listës së publikuar, 602 studentë nga studimet bachellor dhe master, janë përfitues të bursave nga Komuna e Bujanocit, e cila për ketë linjë buxhetore kaparapa 15 milionë dinarë, pesë më shumë se vitin e kaluar.

Sipas komisionit, studentët që nuk kanë kaluar në konkurs, kanë të drejtën e ankesës në afat prej tetë ditësh nga dita e shpalljes së listës përfituese.

Më poshtë e gjeni listën e studentëve përfitues:

BURSAT 2021-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *