Ja lista e bujqëve përfitues nga konkusi i Komunës së Bujanocit për vitin 2021

Komisioni për ndarjen  e mjeteve stimuluese  në bujqësi  pranë Administatës komunale të Bujanocit, ka publikuar listën e përfituesve nga konkursi për stimulimin e bujqëve për vitin 2021.

Ndihmës së

Nga konkursi i sivjetëm, kanë përfituar 62 bujqë lokal, ndërsa dy prej tyre janë refuzuar.

Në vendimin e publikuar në faqen zyrtare, thuhet:

Në bazë të nenit 11. të Rregullores mbi kushtet dhe mënyrën e shfrytzimit të mjeteve  stimuluese në bujqësi  si mbështetje financiare të prodhuesëve bujqësor në përparimin dhe zhvillimin e bujqësis në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2021, nr: 02-65/2021 (“Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit” Nr. 3/2021) dhe Konkursit për ndarjen  e mjeteve  stimuluese nga programi  mbështetjes për zbatimin e politikave bujqësore  dhe politikës së zhvillimit rural të Komunës së Bujanocit në vitin 2021, Komisioni për ndarjen  e mjeteve stimuluese  në bujqësi  pas paraqitjes së kërkesave  të njejtat i ka shqyrtuar  dhe ka  sjellë:

PROPOZIM AKTVENDIMI

Për ndarjen e mjeteve stimuluese sipas  Konkursit nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në vitin 2021.

– Ndahen mjetet stimuluese për:

Blerjen e kafshëve mbarështuese cilësore të rasave mjelëse : gjedheve, deleve dhe dhive;

Paisje për mjelje, ftohje dhe ruajtjen e qumshtit në fermë, duke i u bashkangjitur të gjitha elementet, materialin dhe instalimet;

Ngritja dhe pajisja e serave edhe për prodhimin e perimeve, frutave, luleve dhe prodhim të rasadit;

Ngritja / blerja e rrethojave me tel rreth plantacioneve shumëvjeçare;

Propozimet e lejuara të mjeteve për investime

Më poshtë mund ta gjeni listën e përfituesve nga ky konkurs:

Subvencionimi i bujqëve 2021

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *