Erin Ismaili nga Tërnoci, një talent i madh për pikturë dhe shumë i përkushtuar në mësime (FOTO/PIKTURË)

Erin Ismaili është nxënës i klasës VI-1  në shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc.

Ai është një nxënës i zgjuar në lëndët kryesore, por ka edhe një talent të jashtëzakonshëm në artin figurativ.

Përmës pikturave, Erini, shpreh dashurinë e tij për natyrën dhe ngjyrat e bukura të qielit.

Erini, është edhe një nxënës me sjellje tejet të mira në shkollë dhe dallohet nga arsimtarët e tij.

Më poshtë, mundë të përcjellni punimet e nxënësit, Erin Ismaili:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *