Çfarë është xhempre kur ajo bie (çel) dhe çfarë do të thotë

867

Në popull është rrënjosur fjala xhemre (fjalë turke) që nënkupton valë, goditje ose rrymat ajrore që sjellë deri te largimi gradual i të ftohtit Në pranverën e hershme. Për xhemrat thuhet se “biejnë apo pëlcasin, krisin

Në popull është rrënjosur fjala xhemre (fjalë turke) që nënkupton valë, goditje ose rrymat ajrore që sjellë deri te largimi gradual i të ftohtit. Në pranverën e hershme. Për xhemrat thuhet se “biejnë apo pëlcasin” (krisin). Nën ndikimin e xhemrave rikthehet jeta, dalin sythat nëpër pemë, çelin vjollcat , visibabat, jagorçevine (pyeti këta të bujqësisë ia din emërtimet në shqip këtyre bimëve)… Xhemre është ngrohtësia e diellit dh të valëve (rrezeve) të tij në ajër, në ujë dhe tokë. Kur kjo valë e ngrohët vie atëherë ka arritur edhe paralajmëruesi i parë i pranverës. Xhemra e parë bie në hava (qiell/ajër) më 19 shkurt dhe kjo sjellë deri te ngrohja e ajrit, pas kësaj më nuk ka temperatura nën zero. Xhemra e dytë bie në uj, më 26 shkurt dhe pas uji ngrohet dhe më uji nuk ngrihet, ndërsa xhemra e tretë bie më 5 mars dhe kjo shkakton ngrohjen e tokës/dheut, dhe nga kjo kohë njeriu bënë të ulet në tokë për të ndenjur.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *