CESID: 31 Tetori, dita e fundit për regjistrim në listën e veçantë të votuesve

361

Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CESID) përkujton publikun se afati i fundit për regjistrimin ose ndryshimin e të dhënave në listën e veçantë të votuesve është 31 tetor.

CESID është në dispozicion për ata që kanë ndonjë shqetësim në lidhje me zgjedhjet dhe procedurat zgjedhore, dhe mund t’i kontaktojnë ata me postë në cesid@cesid.rs ose me telefon 011 / 407-56-05.

CESID-i rikujton se një listë e posaçme e votuesve është për çdo pakicë kombëtare dhe në të regjistrohen, që të gjithë, ku  ju duhet të shkoni personalisht në administratën komunale ose në qytetin tuaj (në vendin ku jetoni) dhe kërkoni një formular që të regjistroheni në listën e zgjedhësve.

Për të plotësuar formularin ju nevojitet një letërnjoftim dhe pesë minuta kohë. Ju do t’ia dorëzoni formularin një zyrtari komunal, i cili pastaj do të kontrollojë të dhënat dhe nëse gjithçka është në rregull, ai do t’ju shkruajë në një listë të veçantë votuesish. Afati i fundit për regjistrimin ose ndryshimin e të dhënave në një regjistër të veçantë zgjedhor në administratën tuaj komunale ose të qytetit është deri më 31 tetor.

Pasi të keni hyrë në një listë të posaçme të votuesve, mund të shkoni në votime, të plotësoni fletën e votimit dhe pastaj zgjidhni njerëzit që do t’ju përfaqësojnë në Këshill.

Këshilli Kombëtar zgjidhet një herë në katër vjet. Herën tjetër ju do të keni mundësi të ndikoni në përbërjen e Këshillit vetëm në vitin 2022. Mos humbisni mundësinë për të ushtruar të drejtat tuaja dhe zgjidhni përfaqësues të mirë, me cilësi të lartë dhe të vlefshëm në trup që ju përfaqëson dhe të cilat mund t’ju ndihmojnë në fusha të ndryshme.

Zgjedhjet në të cilat do të zgjidhet përbërja e re e Këshillit Kombëtar Shqiptar do të mbahen më 4 nëntor. Zgjedhjet do të jenë të drejtpërdrejta, që do të thotë se ju do të keni mundësi dhe të drejtë të shkoni në qendrën tuaj të votimit sot dhe të votoni për një nga listat zgjedhore që marrin pjesë në zgjedhje. Është e rëndësishme për të votuar në zgjedhjet e ardhshme për shkak të Këshillit Kombëtar të trupit të cilat, ndër të tjera, për ju dhe pakicën kombëtare boshnjake të përfaqësuar në fushën e arsimit, informimit në gjuhën boshnjake, kulturën dhe përdorimin zyrtar të gjuhës dhe shkrimit. Kjo do të thotë që ju mund të kontaktoni Këshillin Kombëtar për ndihmë nëse keni ndonjë problem apo shqetësim në lidhje me këto fusha.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *