Category: Kreativnost na delu/Kreativiteti në vepër

Nxënësja Kaltrina Zeqiri nga Tërnoci, ka shumë pasion pikturën, ajo është shumë e përkushtuar edhe në mësime (FOTO/PIKTURË)

Kaltrina  Zeqiri është nxënëse e klasës VI-3  në shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Ajo, është një nxënëse e dalluar në shkollë,...

Erin Ismaili nga Tërnoci, një talent i madh për pikturë dhe shumë i përkushtuar në mësime (FOTO/PIKTURË)

Erin Ismaili është nxënës i klasës VI-1  në shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Ai është një nxënës i zgjuar në lëndët kryesore, por...

Rumejsa Isufi nga Tërnoci, nxënësja me shumë talent në pikturë dhe sjellje shembullore në shkollë (FOTO/PIKTURË)

Rumejsa Isufi është nxënëse e klasës VI-1  në shkollën fillore” Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Është një vajzë me shumë talent në artin figurative,...

Linesa Ismaili, nxënësja me telent të madh për vizatime dhe me sjellje të mira në shkollë (FOTO/PIKTURË)

Linesa Ismaili është nxënëse e klasës VI-1  në të shkollës fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Linesa është një nxënëse e dalluar me sjellje...

Erona Rexhepi, nxënësja me piktura të jashtëzakonshme, ajo merr edhe vëmendjen e arsimtarit (FOTO/PIKTURË)

Erona Rexhepi është nxënëse e klasës VI-1  të shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Vajzë tejet e talentuar, e cila më shumë përkushtim,...

Erina Hasani, nxënësja me talent të madhë për pikturë, inkurajohet edhe nga profesori për të vazhduar përkushtimin e saj për artin (FOTO/PIKTURË)

Erina Hasani është nxënëse e klasës VI-1  të shkollës fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Një vajzë shumë e talentuar e cila shpreh interesim jo...

Lina Bajrami, nxënësja nga Tërnoci, që dallohet me punime në artin figurativ dhe mësime (FOTO/PIKTURË)

Lina Bajrami, është nxënëse e klasës VII-1  në shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Është një ndër nxënëset e dalluara të shkollës...

Sara Maliqi, nxënësja nga Tërnoci, që përkushtohen në pikturë dhe mësime (FOTO/PIKTURË)

Sara Maliqi është nxënëse e klasës VI-3  në shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Ajo është vajzë tejet e talentuar në artin...

Nxënësja Alea Murati nga Tërnoci, një talente e veçantë në artin figurative – e përkushtuar edhe në mësime (FOTO/PIKTURË)

Alea Murati është nxënëse e klasës VI-3  në shkollën fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Nxënëse tejet e talentuar në artit figurativ e cila punon...

Nxënësja Azra Ibrahimi, pasion ka pikturën, por nuk lë mbrapa as mësimet (FOTO/PIKTURË)

Azra Ibrahimi është nxënëse e klasës së VI-3 të shkollës fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Ajo është njëra ndër vajzat më të talentuara të...