Bursa për nxënësit jetim nga komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë

Vizioni për zhvillim dhe kooperim në bashkpunim me Fondacioni ALSAR. Hap thirrjen për aplikim për bursa për fëmijët jetim nën moshën 12 vjecare, për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

KRITERET E PERCAKTUARA PER APLIKIM

• Që prindi i fëmijës ( Babai ) nuk jeton.

• Çdo fëmijë jetim që është nën moshën 12 vjeç.Stafi i shoqatës

Vizioni për zhvillim dhe kooperim në bashkpunim me Qendrën për punë Sociale në Preshevë dhe Qendrën për pune sociale në Bujanoc do te asistoj në kompletimin e dokumenataciont të nevojshëm për të qenë përfitues i bursës çdo fëmijë jetim nën moshën 12 vjeç.

Vizioni për zhvillim dhe kooperim

Telefoni : +381638069611

E-mail : vizioni.zhk@gmail.com06.01.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *