Arrihet marrëveshja për bashkëqeverisje të Preshevës, në mes të PDSH – PVD – LR – UDSH

Mbrëmë është arritur marrëveshja  politike për qeverisje 4 vjeçare me Komunën e Preshevës, ndërmjet subjeketeve opozitare, PDSH-PVD-LR-UDSH.
Sipas marrëveshjes, këto janë funksionet e ndara ndërmjet partive:
Kryetari 2 vite PVD, 2 vite PDSH
Zv.kryetari 2 vite PDSH, 2 vite PVD
Zyra per te rinj 2 vite PVD, 2 vite PDSH
Këshilli komunal:
PDSH 3 anëtarë
PVD 2 anëtarë
LR 3 anëtarë
Një ndihmës kryetar i komunës PVD
Një ndihmës kryetar i komunës LR
Kryetari kuvendit – LR
Zv/kryetari kuvendit – PDSH
Sekretari kuvendit – LR
Zv/Sekretari i kuvendit – PDSH
Kryeshefi i administratës – LR
Zv/kryeshefi i administratës – PDSH
Avokati i komunës – PDSH
Drejtorati për financa – LR
Drejtorati për urbanizëm – LR
Drejtorati për veprimtari publike – LR
Drejtorati për punë komunale, ndërtimore dhe banesore – PDSH
Fondi për qellime humanitare – PDSH
Administrata lokale tatimore – PVD
Drejtorati i inspekcionit – PVD
NP Moravica – PVD
Qendra sportive – PVD
Shtëpia e Kulturës – PDSH
Biblioteka – LR
Qendra sociale – LR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *