Arbion Mustafa, nxënësi nga Letovica me sjellje të mira dhe i angazhuar për mësime (FOTO/PIKTURË)

Arbion Mustafa është nxënës i klasës së VI  ëë shkollës fillore “Ali Bektashi “ në fshatin Letovicë. Është një nxënës i urt dhe shembullor, i cili përmes lapsit bënë vizatime të veçanta  me shumë shije. Arsimtarët ate, e lavdërojnë ate për sjellje të mira dhe angazhim në mësime.

Më poshtë, mundë të përcjellni punimet e nxënësit, Arbion Mustafa:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *