Aktivitete në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në Bujanoc (FOTO)

565

Klubi për forcimit e të rinjëve nga Nishi (KOM 018), partnerët lokal Organizata The Future nga Bujanoci dhe Shoqata e romëve Prokuple nga qyteti Prokuples, realizuan aktivitet me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut në kuadër të projektit “Kreativiteti në shërbim mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndëretnik”, projekt i cili mbështet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur.
Pjesëmarrja aktive e të rinjve në iniciativat e shoqëris civile në nivelin lokal dhe rajonal është thelbësore në ndërtimin e shoqëris demokratike, gjithëpërfshirëse, të prosperuarë dhe për procesin e integrimit në BE. Projekti kontribuon në këtë qëllim duke forcuar bashkëpunimin rajonal në jug të Serbisë dhe dialogun ndëretnik midis të rinjëve dhe të rinjëve të organizatave të shoqërisë civile në Nish, Bujanoc dhe Prokuplje. Projekti përfshin një numër aktivitetesh – trajnime, ditë informimi, seminare lokale, një fushatë, një konkurs video dhe një tubim rinor.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *